ENGRAM spol. s r.o., stavební a obchodní firma

Stavební firma E N G R A M byla založena 6. srpna roku 1993 jako společnost s ručením omezeným a je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 22317. Od vzniku se firma zaměřuje na realizaci všech typů zakázek objektů pozemního stavitelství - provádění novostaveb, rekonstrukcí a oprav, staveb na klíč. Všechny aktivity jsou v souladu s výpisem z obchodního rejstříku a s platnými živnostenskými listy .

V současné době zaměstnáváme v trvalém pracovním poměru 45 - 50 pracovníků převážně profesí HSV a úzce spolupracujeme s menšími firmami PSV, čímž jsme schopni zajišťovat kompletní zakázky "na klíč".

Firma E N G R A M je schopna nabídnout zákazníkovi stavební práce i zpracování architektonické studie a projektové dokumentace, tedy komplexní službu zahrnující přípravu i realizaci zakázky.

Společnost využívá pro podnikání objekty ve své správě a trvale investuje do zlepšování jejich technického stavu. Vlastní potřebné dopravní a mechanizační prostředky, zajišťuje jejich údržbu a opravy. Ve vlastnictví společnosti jsou osobní automobily, dodávky střední třídy, stavební stroje a drobná stavební mechanizace.

Hrubý obrat firmy v roce 2005 činil 102 mil. Kč, následně v roce 2006 106 mil. Kč a v roce 2007 - 118 mil. Kč.

Cílem obchodní politiky společnosti je především uspokojování komplexních potřeb a požadavků zákazníků při dodržení vysoké kvality poskytovaných služeb, přičemž mimořádný důraz je kladen na spolehlivost, smluvní a termínovou závaznost.
Realizace zakázky probíhá vždy ve velmi těsném spojení se zákazníkem, kterému se snaží společnost vycházet vstříc do maximální míry.

Zvýšené požadavky na kvalitu prací ze strany investorů a přesvědčení majitelů firmy o nutnosti certifikace v návaznosti na vstup České republiky do Evropské Unie, upevnění pozic na trhu prací a zajištění prosperity společnosti vedly k zavedení a certifikaci systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001, která byla společnosti udělena v červenci roku 2003.

Kontaktní údaje:

Sídlo:
Na Polníku 1499 / 12
100 00 Praha 10

Adresa pro doručování:
Golčova 3/22
148 00 Praha 4 - Kunratice

Telefon:
+420 261 214 552

Email:
info@engram.cz